Vicenç Ochoa Truyols

Vicenç Ochoa Truyols

Artista plàstic

Esperança Lliteras

Esperança Lliteras

Artista plàstic

Xemi Morales

Xemi Morales

Dibuixant i Creador de Teresetes

Doralice Souza

Doralice Souza

Pintora

PAU

PAU

Dibuixant de Còmics

Maria Servera Matas

Maria Servera Matas

Fotògrafa Mòbil

Bruno Frerejean

Bruno Frerejean

Fotógraf

Antonio Camba

Antonio Camba

Pintor

Åke Mora Temnerud

Åke Mora Temnerud

Dibuixant i Creador Multidisciplinar

Andreu Mandoixa

Andreu Mandoixa

Escultor

Ramon Company

Ramon Company

Artista plàstic

Biel Bover

Biel Bover

Artista Multidisciplinar

Miquel Morlà

Miquel Morlà

Il·lustrador

Julia Ribas

Julia Ribas

Pintora

Toni Salom

Toni Salom

Artista plàstic

Joan Costa

Joan Costa

Escultor

Leo Sapere

Leo Sapere

Artista Multidisciplinar

Enric Riera

Enric Riera

Pintor

Xiscalina Yular

Xiscalina Yular

Artista plàstic

Gori Mora

Gori Mora

Pintor

Joan Aguiló

Joan Aguiló

Artista urbà

Sath

Sath

Artista urbà

Luis Maraver

Luis Maraver

Pintor

Leticia Maria

Leticia Maria

Performancer

Cristina Torbellina

Cristina Torbellina

Il·lustradora i Caricaturista

Bibiana Casas

Bibiana Casas

Artista multidisciplinar

Carles Guasch

Carles Guasch

Pintor

Felix Coll

Felix Coll

Pintor